Direktverkande el

El omvandlas direkt till värme via elradiator.