Diffusionstät

Ett skikt av (rör)isolering som inte släpper igenom gas eller vattenånga och är till för att förhindra att fukt och kondens från ventilationskanaler hamnar utanpå ventilationsrören.