Avluft

Den luft som värmepumpen har tagit värme från och som därmed har kylts ner. Denna luft blåses ut ur bostaden.

Hitta rätt

NOLL-BETONG. EN TRÄNÖRDS ULTIMATA HUSDRÖM.

Se fler NIBE stories

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden