Avluft

Den luft som värmepumpen har tagit värme från och som därmed har kylts ner. Denna luft blåses ut ur bostaden.