Start Kunskapsbank Innan jag köper Vattenkvalitet och korrosionsskydd
Frågor och svar innan du köper en värmepump från NIBE

Vattenkvalitet och korrosionsskydd

Vattenkvalitetens betydelse

Valet av korrosionsskydd i en varmvattenberedare är ofta beroende av vad som traditionellt använts i ett område men en mycket viktig faktor är också den i dagsläget rådande vattenkvaliteten.

I de flesta kommunala vatten är vissa krav på vattnets egenskaper, som exempelvis att pH-värdet skall ligga inom ett visst intervall varför oftast vilket som helst av de tre korrosionsskydden koppar, emalj eller rostfritt kan användas i varmvattenberedaren. Gäller det egna brunnar blir vattnets sammansättning genast mer varierande från plats till plats.

Vattenanalys ger besked

Ett vattens egenskaper i fråga om korrosion är beroende av mängderna av de ingående ämnena och hur dessa samverkar med varandra. En bedömning av vattenkvaliteten kan först göras efter en analys. NIBE tillhandahåller sådan analys till sina kunder för val av rätt korrosionsskydd. I vissa fall kan det som komplement vara nödvändigt att installera ett filter för att få en acceptabel vattenkvalitet.

Läs mer om vattenkvalitet och korrosionsskydd »

Vill du veta mer?

Läs vidare eller besök vår sida Kunskapsbanken som innehåller mer kunskap, tips och inspiration,

Trygghet upp till 18 år

Trygghet upp till 18 år

Hemma bäst! Smart värme hos familjen Rehn

Hemma bäst! Smart värme hos familjen Rehn

Vilken värmepump passar dig?

Vilken värmepump passar dig?