Start Kunskapsbank Innan jag köper Obligatorisk ventilationskontroll
Till Experthjälpen
Kunskapsbank
Innan jag köper

Obligatorisk ventilationskontroll

Enligt svensk lag ska alla byggnader besiktigas för OVK. Kontrollen utförs regelbundet av en behörig expert. För ett en- och tvåfamiljshus behövs det bara en förstagångsbesiktning. Hur ofta besiktningen ska göras varierar beroende typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos personen som utför besiktningen. Kontrollen av en fastighet utförs utifrån gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.