Gäller ROT-avdraget även vid byte?

Schablonavdraget gäller även vid utbyte sedan mars 2020 vilket gör det mer förmånligt än innan. Procentsatserna är nu samma som gäller vid nyinstallation, dvs arbetskostnaden kan schablonmässigt beräknas till 35% vid installation av bergvärme och 30% vid installation av frånluft och luft/vatten av totalkostnaden (material och arbete). ROT-avdraget blir 30% av schablonen för arbetskostnaden.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverket.se