Rekommenderat utbyte av NIBE FIGHTER 401

FIGHTER 401 är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme.

Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F470. Detta är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Observera ventilationsanslutningarnas placering. Ny ventilationsinjustering bör utföras.

ventilationsanslutningar 
FIGHTER 400, 401

 ventilation   

NIBE F470         


1. Uteluft

2. Tilluft

3. Frånluft

4. Avluft

Vid hög energiförbrukning/kostnad kan du med fördel välja NIBE S735. Det är en energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med likströmsfläkt och A-klassad cirkulationspump samt inverterstyrd kompressor vars besparing kan mäta sig med bergvärmepumpar. Uppkoppling med myUplink ingår som standard.

Notera att eftersom avluftstemperaturen på en NIBE S735 blir betydligt lägre måste du kontrollera att befintlig avluftskanal är isolerad enligt klassen PE30 i hela sin längd.

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)

NIBE S735 (RSK: 624 45 50)