Rekommenderat utbyte av NIBE FIGHTER 400

FIGHTER 400 är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme.

Vi rekommenderar dig att välja NIBE F470 som är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Observera ventilationsanslutningarnas placering. Ny ventilationsinjustering bör utföras.

ventilationsanslutningar 
FIGHTER 400, 401

 ventilation   

NIBE F470         


1. Uteluft

2. Tilluft

3. Frånluft

4. Avluft

ALTERNATIV LÖSNING SOM KAN GE TUSENTALS KWH I YTTERLIGARE BESPARING PER ÅR

Då byts NIBE FIGHTER 400 mot en NIBE S735, alla tilluftsdon pluggas och istället monteras uteluftsdon i sovrum, arbetsrum, allrum och vardagsrum. Denna lösning har i princip varit standard vid nybyggnation det senaste decenniet just på grund av den lägre energiåtgången samt för att slippa både oljudet och nersmutsningen från tilluftsdonen.

Den extra energibesparingen sker tack vare att drivenergin från tilluftsfläkten och energiförlusten i tilluftskanalerna helt försvinner.

NIBE S735 (RSK: 624 45 50)

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)