Rekommenderat utbyte av NIBE FIGHTER 200P med Luftvärmeaggregat LVA

FIGHTER 200P är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten. Uppvärmning av huset sker med luftvärme. (LVA)

Vi rekommenderar dig till att byta både FIGHTER 200P och LVA till NIBE F370 och ett separat vatten / luftbatteri (VB 250L). Detta ger en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och värme via vatten/luftaggregatet till det luftburna systemet. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

I vissa fall där hög lufttemperatur erfordras, kompletteras luftkanalen med en el-eftervärmare. NIBE F370 ska installeras med innegivare.

För att säkerställa frysskyddet i luftvärmeaggregatet rekommenderar vi samma frysskyddsblandning som FIGHTER 200P har arbetat med.

Mer information om:

NIBE F370 (RSK: 625 12 47) 

Vatten/luftbatteri VB 250L


lva ritning