Rekommenderat utbyte av av IVT 633

IVT 633 är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme med inbyggd fjärrvärmemodul som komplement.
Ett alternativ är F370 beroende på husets storlek och din energiförbrukning. F370 är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Vid högre energiförbrukning/kostnad kan du med fördel välja NIBE S735. Det är en energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med likströmsfläkt och A-klassad cirkulationspump samt inverterstyrd kompressor vars besparing kan mäta sig med bergvärmepumpar. Uppkoppling med myUplink ingår som standard.
Notera att eftersom avluftstemperaturen på en NIBE S735 blir betydligt lägre måste du kontrollera att befintlig avluftskanal är isolerad enligt klassen PE30 i hela sin längd.

NIBE F370 (RSK: 625 12 47) 

NIBE S735 (RSK: 624 45 50)