Rekommenderat utbyte av IVT 495

IVT 495 TWIN är en bergvärmepump kompletterad med frånluftsåtervinning för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme.

Vi rekommenderar dig att välja valfri storlek av NIBE S1256 samt frånluftsmodul FLM. Detta innebär:

  • En komplett lösning av frånluft och mark/bergvärme
  • Den varvtalsstyrda kompressorn anpassar sig både efter husets behov och till vilken kapacitet markslingan/borrhålet kan ge*.
  • Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard
  • FLM kan användas oberoende av vald kompressoreffekt
  • Frånluftsenergin utnyttjas effektivt
  • Enkel installation
  • Hög fläktkapacitet och låg ljudnivå

NIBE S1256-8 (RSK: 624 93 80)

NIBE S1256-13 (RSK: 624 93 81)

NIBE S1256-18 (RSK: 624 93 88)

FLM S45 (RSK: 621 24 81)

Som alternativ och enklare lösning kan NIBE S735 användas. Markslingan/borrhålet behöver då inte användas. NIBE S735 är en energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med likströmsfläkt och A-klassad cirkulationspump samt inverterstyrd kompressor vars besparing kan mäta sig med bergvärmepumpar. Nätverksuppkoppling med NIBE myUplink ingår som standard.


NIBE S735 (RSK: 624 45 50)

* Installatören gör en inställning som kan begränsa kompressorn efter kapaciteten i markslingan/borrhålet. Elpatronen kommer då att täcka den effekt som saknas.