Rekommenderat utbyte av HUSKVARNA REGINAIR UPOWARM

Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F370 med aktiverad rumsgivare samt ett separat vatten/luftbatteri VB 250L. Detta ger en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och värme via vatten/luftaggregatet till det luftburna systemet. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.


I vissa fall där hög lufttemperatur erfordras, kompletteras luftkanalen med en el-eftervärmare. För att säkerställa frysskyddet i vatten/luftbatteriet rekommenderar vi glykolblandning i värmesystemet.

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)