Rekommenderat utbyte av DVI HO10

Vi rekommenderar dig att välja NIBE F470 som är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.


Mer information om:

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)