Rekommenderat utbyte av DVI AWW 204

Rekommenderat utbyte av DVI AWW 204 med Luftvärmeaggregat LVA

DVI AWW 204 är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten. Uppvärmning av huset sker med luftvärme (LVA). Vi rekommenderar dig till att byta både DVI AWW 204 och LVA till NIBE F370 och ett separat vatten / luftbatteri (VB 250L). Detta ger en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och värme via vatten/luftaggregatet till det luftburna systemet. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard. I vissa fall där hög lufttemperatur erfordras, kompletteras luftkanalen med en el-eftervärmare. NIBE F370 ska installeras med innegivare. För att säkerställa frysskyddet i luftvärmeaggregatet rekommenderar vi samma frysskyddsblandning som DVI AWW 204 har arbetat med.

RSK: 625 12 47

NIBE F370 »

Vatten/luftbatteri VB 250L »


vattenluft batteri