Rekommenderat utbyte av DVI AWW 200 T

DVI AWW 200 T är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme.

Vi rekommenderar dig att välja NIBE F470 som är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

RSK: 625 12 48

NIBE F470 »