Rekommenderat utbyte av CTC MASTER 103

Vi rekommenderar Dig till att välja NIBE F470. Detta är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

Ny ventilationsinjustering bör utföras.

För att säkerställa effektbehovet rekommenderar vi 3-fasinkoppling. För att få optimalt kompressorutnyttjande rekommenderar vi dessutom att man aktiverar bipackad rumsgivare.

ventilation
CTC MASTER 102

ventilation
NIBE F470

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)

1-3 elradiatorer i värmepumpens närhet kan bytas ut mot vattenradiatorer men då krävs 3-faskoppling.