Rekommenderat utbyte av Comfortzone CE 50-ECO

Comfortzone CE 50-ECO är en frånluftsvärmepump med likströmsfläkt och inverterstyrd kompressor för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme.
Vi rekommenderar dig till att välja NIBE S735 som är en energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med likströmsfläkt och A-klassad cirkulationspump samt inverterstyrd kompressor vars besparing kan mäta sig med bergvärmepumpar. Nätverksuppkoppling med NIBE myUplink ingår som standard.

NIBE S735 (RSK: 624 45 50)