En NIBE värmepump som ersättare när du behöver byta en Bosch EHP EAS frånluftsvärmepump.

Utbytesguide för frånluftsvärmepumpar

Hitta en NIBE produkt som kan ersätta din Bosch EHP EAS frånluftsvärmepump
 • Bosch EHP 2.0 EW/1.3
 • Bosch EHP 2.0/9.0/13.5
 • Bosch EHP EAS
 • Bosch Compress 3000 EW
 • Bosch Compress 3000 EAW

Bosch EHP EAS

 

Om du har en Bosch EHP EAS rekommenderar vi en NIBE S1255 med FLM som ersättare till din värmepump.

Vår rekommendation

Din Bosch EHP EAS är en bergvärmepump kompletterad med frånluftsåtervinning för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Därför rekommenderar vi dig att välja valfri storlek av bergvärmepumpen NIBE S1255 samt frånluftsmodul FLM. Detta innebär:

 • En komplett lösning av frånluft och mark/bergvärme
 • Hög fläktkapacitet och låg ljudnivå
 • FLM kan användas oberoende av vald kompressoreffekt
 • Frånluftsenergin utnyttjas effektivt
 • Den varvtalsstyrda kompressorn anpassar sig både efter husets behov och till vilken kapacitet markslingan/borrhålet kan ge*

* Installatören gör en inställning som kan begränsa kompressorn efter kapaciteten i markslingan/borrhålet. Elpatronen kommer då att täcka den effekt som saknas. 


Som alternativ och enklare lösning kan NIBE F730 användas. Markslingan/borrhålet behöver då inte användas. NIBE F730 är en energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med likströmsfläkt och A-klassad cirkulationspump samt inverterstyrd kompressor vars besparing kan mäta sig med bergvärmepumpar. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

 • Inverterstyrning för högsta besparing
 • Översikt och kontroll via NIBE Uplink som en del av ditt smarta hem.

_

Prata om ditt värmepumpsbyte med oss

Har du frågor och funderingar inför ditt köp? Prata med oss. Vi hjälper dig också att snabbt få kontakt med en installatör nära dig.

Till experthjälpen

Boka hembesök & få offert

Kontakta en installatör nära dig för att boka ett hembesök. Då kan du få goda råd och en offert anpassad efter dina behov.

Sök installatör