Rekommenderat utbyte av AUTOTERM CORUS 3000A med uteluft släpps in via spalt/uteluftsventiler

AUTOTERM Corus 3000A är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F370 som är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)