Rekommenderat utbyte av AUTOTERM 2000 A med uteluft släpps in via spalt/uteluftsventiler

Corus 2000A är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Vi rekommenderar dig till att välja NIBE S735 eller F370 som  är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)

NIBE S735 (RSK: 624 45 50)