Rekommenderat utbyte av AUTOTERM CORUS 1000 A

Corus 1000A är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten. Uppvärmning av huset sker på annat sätt tex elradiatorer. Vi rekommenderar dig till att välja NIBE F110 som  är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten. Uppvärmning av huset sker på annat sätt tex elradiatorer.

Observera ventilationsanslutningarnas placering. Ny ventilationsinjustering bör utföras. 

Avluftsanslutningens dimension är 160 mm. 


ventilation

AUTOTERM 1000 A

ventilation

NIBE F110


Är värmesystemet vattenburet rekommenderar vi byte till NIBE F370 som även ger radiator/golvvärme och därmed ger en högre besparing.

Mer information om:

NIBE F110(RSK: 625 12 47)

NIBE F370 (RSK: 625 12 47)