Rekommenderat utbyte av AUTOTERM 170F/175F med värmd tilluft via TA 400/450/600 och elradiatorer

AUTOTERM 170F/175F är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten samt del av värmebehovet.

Värmd tilluft via TA 400/450/600 samt elradiatorer

Vi rekommenderar dig att välja NIBE F470 som är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

TA 400/450/600 tas bort.

De två ventilationskanalerna till TA 400/450/600 dras till anslutningar på NIBE F470. Ny ventilationsinjustering bör utföras.

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)

Rekommenderat utbyte av AUTOTERM 170F/175F med värmd tilluft via TA 400/450/600 och elradiatorer

AUTOTERM 170F/175F är en frånluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten samt del av värmebehovet.

Värmd tilluft via TA 400/450/600 samt elradiatorer

Vi rekommenderar dig att välja NIBE F470 som är en från- och tilluftsvärmepump för beredning av tappvarmvatten och radiator/golvvärme. Nätverksuppkoppling med NIBE Uplink ingår som standard.

TA 400/450/600 tas bort.

De två ventilationskanalerna till TA 400/450/600 dras till anslutningar på NIBE F470. Ny ventilationsinjustering bör utföras.

NIBE F470 (RSK: 625 12 48)