Hva koster en bergvarmepumpe?

En bergvarmepumpe fra NIBE koster mellom 100 000 og 150 000 kroner, uten borehull og installasjon. Prisen på boring vil variere fra tomt til tomt, og avhenger av lokale geologiske forhold. Installasjonskostnaden vil også variere, og påvirkes av faktorer som nåværende oppvarmingsløsning eller nybyggkonstruksjon, husets størrelse og husholdningens varme- og tappevannsbehov.

Hvor mye kan du spare?

Bruker du oljefyr og radiatorer, og har et årlig oljeforbruk på 2 500 liter, kan du spare mer enn 24 000 kroner i året med en bergvarmepumpe. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime og 12 kroner per liter olje.

Bruker du i dag vannbåren gulvvarme drevet av elektrisitet og har et årlig strømforbruk på 25 000 kilowattimer (ekskludert elektrisitet som ikke benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann), kan du spare nærmere 19 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime.

Få støtte fra Enova

Enova er et statlig støtteordning for miljøvennlige energitiltak i hus, hytter og andre bebyggelser. Å ta i bruk klimavennlige teknologier skal lønne seg, og Enova kan bidra økonomisk til gjennomføringen av slike prosjekter, som for eksempel installering av en NIBE bergvarmepumpe.

Få Enovatilskudd til bergvarmepumpe

Skal du installere bergvarmepumpe (væske-vann) kan du få opptil 10 000 kroner i støtte. Mange installerer i tillegg en akkumulatortank, som Enova gir opptil 5 000 kroner i støtte for, og må du legge om til vannbåren varme kan du få opptil 10 000 kroner for det. Totalt kan du få opptil 25 000 kroner i pengestøtte om du kombinerer disse tiltakene. Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert bergvarmepumpen og jobben er utført.

Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. NIBE har forhandlere i hele landet som installerer bergvarmepumpen for deg.

Få et komplett pristilbud

Legg igjen din kontaktinformasjon så vil din lokale autoriserte forhandler ta kontakt for råd, gratis befaring eller uforpliktende tilbud på en NIBE bergvarmepumpe.

Fill out my online form.