Jeg er interessert i solcellepaneler til huset mitt

Ved hjelp av solcellepaneler kan man bruke solenergi til å produsere strøm til egen bolig. Energien brukes til å drifte en varmepumpe, eget forbruk eller man kan med plusskundeavtale selge overskytende energi til nettleverandør.

Solcellepanel – slik fungerer det

Solstrålene treffer solcellene som genererer energi i form elektrisitet (likestrøm) som via en likeretter endres til vekselstrøm. Likeretteren er den eneste komponenten i solcellepakken som ikke er plassert på taket. Den plasseres på et egnet sted, og tilknyttes husets sikringsskap. Et solstrømsystem er ikke avhengig av et vannbårent varmeanlegg, og dermed ingen akkumulatortanke eller pumpestasjon.

Elektrisiteten som solcellene produserer tar alltid den letteste veien til brukerstedet. Det betyr at det er huset som først og fremst benytter strømmen som produseres. Et eventuelt produksjonsoverskudd er pr. i dag ikke lønnsomt å lagre, men selges videre tilbake til strømnettet.

Hvor passer det med solcellepanel?

Hvor mange kWh som kan produseres er avhengig av geografisk plassering, antall solcellepaneler, takvinkel, lokal skyggepåvirkning, og klimaforhold. Solcellepanelene monteres på taket med hjelp av takfester og aluminiumskinner. Våre solcellepakker passer til taksteintak, plateslått tak, og papptak.

Solceller fra NIBE har en beregnet levetid i minst 25-30 år - omtrent det samme som for teglstein. Blir det nødvendig med bytte av taket før dette kan solcellepanelene løftes av og monteres tilbake.

Det er minimalt med vedlikehold av solpaneler. Av fare for å ripe opp og påføre skade, skal ikke solcellene rengjøres. La heller regn og vind gjøre jobben for deg. Snøen kan ligge, den sklir ned av seg selv.

Høy kvalitet på solcellepanelene fra NIBE betyr at vi kan gi lang effektgaranti: Etter 25 år er det fortsatt ca. 80 % ytelse.

Solenergi

Selge og kjøpe strøm

Et generelt anslag er at solcelleproduksjonen er ca. 1000 kWh pr. kW solcellepakke.Dog skinner solen ulikt over døgnet og året mens strømforbruket i huset følger sitt eget mønster.

Den delen av solcelleproduksjonen som benyttes direkte i huset er «gratis». Besparingen tilsvarer summen av: nettleie, strømpris (kWh prisen), og avgifter. Den strømmen du ikke bruker selv føres tilbake til nettet, og blir i stedet til inntekt. Din nettleverandør betaler deg Norpool spot-pris.

Senk dine energikostnader med Smart Price Adaption »

Test av solceller i norden

Den Svenske Energimyndigheten har testet solcellepaneler og resultatet viser at de klarer svensk klima bra. Solcellepanelene presterer selv etter at de ble utsatt for «påskyndet aldring» gjennom kraftige variasjoner i temperatur og luftfuktighet. For å kunne se hvor bra de klarer den svenske vinteren ble de også utsatt for en intensiv snø og is test. Testen viser også at likeretterne generelt er effektive og produserer strøm av god kvalitet.

Solcellepanel og varmepumpe - finnes det bedre kombo?

Sammen med en varmepumpe får du maksimalt utbytte av din solcellepakke. Mange ganger halveres varmepumpens energiforbruk når du kompletterer med solceller. Her er to eksempler:

NYTT HUS

Et nytt på 150 m2 med avtrekksvarmepumpen NIBE F750 og en solcellepakke på 3 kW. Varmepumpens årlige energiforbruk på ca. 6000 kW reduseres med ca. 3000 kWh med solcellepakken som gir et samlet forbruk på bare 3000 kWh år.

ELDRE HUS

Et eldre hus med forbruk til varme og tappevann på ca. 27000 kWh. Etter installasjon av bergvarmepumpe NIBE F1255 og en 3 kW solcellepakke havner det samlede forbruket på litt over 4000 kWh.

NIBE jobber for tiden med nye produktpakker, og tilbyr midlertidig ikke solcellepaneler for salg.

_