Start Hvor mye kan jeg spare med en NIBE varmepumpe?
Familie som legger puslespill

Spar strøm med NIBE

Oppvarming av bolig er blant de største utgiftene for norske husholdninger, så en varmepumpe kan gi store besparelser på sikt. En varmepumpe henter og bearbeider den lagrede solenergien i omgivelsene utenfor boligen din, eller gjenbruker og sirkulerer varmen som allerede finnes innendørs. Varmepumpen drives av elektrisitet, men bruker langt mindre energi enn det den genererer. Den vil derfor bidra til å redusere utgiftene knyttet til oppvarming, og sørge for en jevn og behagelig temperatur innendørs året rundt.

Nøyaktig hvor mye akkurat du kan spare på strømregningen avhenger av mye, blant annet:

 • Hvor i landet du bor og hvor kaldt det er der.
 • Hvor stor boligen er og hva slags planløsning den har.
 • Hvor godt isolert boligen er.
 • Hva slags type varmepumpe du velger.

Hva slags energikilde du allerede har spiller også en stor rolle, enten det er bio-olje, strøm, pellets eller fjernvarme. I tillegg må man ta hensyn til hva slags varmesystem som finnes, nåværende forbruk og selfølgelig strømprisene for å finne ut hvor mye du kan spare med varmepumpe.

Er du overbevist om å bytte til luft-vann varmepumpe, bergvarmepumpe eller avtrekksvarmepumpe? Fyll ut skjema nederst på siden. En av våre autoriserte forhandlere vil ta kontakt og gi deg en helt uforpliktende befaring og et eventuelt pristilbud.

Spar strøm med varmepumpe

NIBE S1255 i et vaskerom

NIBE har tre typer varmepumper

 • Luft til vann-varmepumpe
 • Bergvarmepumpe
 • Avtrekksvarmepumpe 

Sjekk hvor mye du kan spare i eksemplene under. Alle eksemplene er estimater. For en mer nøyaktig indikasjon på forventet innsparing, ta kontakt med en autorisert forhandler.

Luft-vann varmepumpe

Våre luft til vann-varmepumpe krever at du har et vannbårent varmeanlegg med vann som flyter gjennom radiatorer eller gulvvarme. Med en luft-vann varmepumpe som holder systemet i gang kan du dekke mesteparten av ditt totale varmebehov året rundt. I tillegg kan du også få rimelig avkjøling og ytterligere besparelser på oppvarming av tappevann.

 • Bruker du i dag vannbåren gulvvarme drevet av elektrisitet og har et årlig strømforbruk på 25 000 kilowattimer (ekskludert elektrisitet som ikke benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann) kan du spare mer enn 17 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på 1 krone per kilowattime.
 • Benytter du deg av radiator og bio-olje med et årlig forbruk på 2 500 liter, kan du spare nærmere 37 500 kroner i året med en NIBE luft-til-vann varmepumpe. Det forutsetter en total strømpris på 1 krone per kilowattime og 20 kroner per liter bio-olje.

Bergvarmepumpe

Bergvarmepumpene er som regel en dyrere investering enn luft-vann. Til gjengjeld har den lengst estimert levetid og størst potensial for innsparinger. Den gir også svært god varmeeffekt, da varmekilden i bakken holder en jevn temperatur hele året. NIBE bergvarmepumper avgir 3-4 ganger så mye energi du behøver for å drive den, og kan dekke boligens totale energibehov.

 • Bruker du i dag vannbåren gulvvarme drevet av elektrisitet og har et årlig strømforbruk på 25 000 kilowattimer (ekskludert elektrisitet som ikke benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann), kan du spare nærmere 19 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime. Er strømprisen høyere, sparer du enda mer.
 • Bruker du radiatorer og bio-olje, og har et årlig oljeforbruk på 2 500 liter, kan du spare mer enn 37 500 kroner i året med en bergvarmepumpe. Det forutsetter en total strømpris på 1 krone per kilowattime og 20 kroner per liter bio-olje.

Avtrekksvarmepumpe

Moderne avtrekksvarmepumper kan dekke mesteparten av ditt varmebehov. En avtrekksvarmepumpe varmer bolig, tappevann og står for ventilasjonen.

En avtrekksvarmepumpe avgir 2,5-3,5 ganger så mye energi som den krever, og er spesielt godt egnet for godt isolerte boliger og leiligheter med lite varmetap gjennom tak og vegger. For nybygg på opptil omkring 200 m², er dette den perfekte løsningen. En bolig på 200 m² kan med NIBEs testvinnende avtrekksvarmepumpe, forutsatt en total strømpris på én krone per kilowattime, regne med å spare ca. 16 000 kr i året.


Få gratis råd og befaring

Legg igjen kontaktinformasjonen din og bli kontaktet av en av våre autoriserte forhandlere i ditt lokalmiljø. En forhandler vil kunne se nærmere på din bolig, temperaturforhold og ditt energibehov for å anbefale den beste løsningen for din bolig. Fyll ut skjema under.

Hvilket produkt er du interessert i?

Familie rundt et spisebord

Få et smart hjem

Trær

Miljøvennlig oppvarming

Varmepumper fra NIBE

Varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann