Start Energismart oppvarming Hvordan får jeg varmen ut i huset?

Hvordan får jeg varmen ut i huset?

De vanligste varmekildene for et vannbårent system er gulvvarme, radiatorer og viftekonvektorer. I tillegg til disse, velger de fleste en form for lagring av varmtvann og varmt tappevann som en varmtvannsbereder eller varmepumpe med integrert bereder.  

Gulvvarme er mest økonomisk og gir best komfort, men er også den mest omfattende installasjonen når det gjelder vannbåren varme. Mange velger å gjøre denne investeringen dersom de allerede har planer om å skifte ut gulv.

Viftekonvektor kan være et godt alternativ for de som ikke skal bytte ut gulv. Det er en form for radiator med innebygget vifte som sprer varmen raskt i et rom. Disse kan også brukes til kjøling.

Vanlige radiatorer kan kobles på rør til bergvarmepumpen. Dette gir også en energieffektiv og lun varme i huset.