Heat pumps

ТОПЛОТНИ ПУМПИ ЗЕМЈА-ВОДА

Грижа за енергијата од природата

Искористете ја топлината од земјата

Топлината од земјата е чиста сончева енергија која е складирана длабоко во земјата, на дното на езерото или неколку метри под вашиот тревник. Со топлотната пумпа земја-вода NIBE, може да го загревате и снабдувате со топла вода вашиот дом, како и да го ладите во текот на топлите летни денови. Овој извор на обновлива енергија значајно ја намалува потрошувачката на енергија и создава совршено ниво на удобност во вашиот дом – истовремено намалувајќи го негативното влијание врз животната средина.