ТОПЛОТНИ ПУМПИ ЗЕМЈА-ВОДА

NIBE F1345

ТОПЛОТНИ ПУМПИ ЗЕМЈА-ВОДА
  • Информација за продуктот
  • Предности

NIBE F1345 е моќна, флексибилна земја-вода топлотна пумпа којашто е достапна со степен на моќност од 24, 30, 40 и 60 kW. До девет NIBE F1345 пумпи може да се комбинираат во еден систем за да се задоволат потребите за моќност до 540 kW. NIBE F1345 има висок seasonal performance factor (SPF), а со помалку од 5 тони CО2 еквивалентен волумен на средството за ладење по модул на компресор, NIBE F1345 нема потреба од годишни проверки. Два големи компресори ја прават NIBE F1345 совршена за пообемни објекти, кои имаат поголеми потреби за греење. Компресорите автоматски се вклучуваат и исклучуваат за подобро регулирање на моќноста, подолг оперативен опсег, помала амортизација и повисока сигурност. Благодарение на смарт технологијата, производот ви овозможува контрола врз потрошувачката на енергија и ќе биде клучен дел од вашиот поврзан животен стил. Ефикасниот систем за контрола автоматски ја прилагодува амбиентната температурата за максимална удобност во домот, истовремено заштитувајќи ја природата .

Флексибилна и моќна

Моќен, флексибилен систем што задоволува потребен капацитет до 540 kW.

Сигурност

Сигурен систем со ефикасно регулирање на моќноста што нема потреба од годишна проверка.

Далечинска контрола

Смарт технологија со интуитивна контрола за оптимална далечинска контрола.

  • Додатоци
  • Технички податоци
NIBE F1345-24
NIBE F1345-30
NIBE F1345-40
NIBE F1345-60

NIBE ECS 41

Дополнително грејно коло (препорачано подно греење од 80-250 m2). ECS 41 се користи кога топлотната пумпа се инсталира во куќи со до четири различни системи за климатизација за кои се потребни различни температури на довод на вода, на пример, во случаи кога куќата има и радијаторски систем и систем за подно греење.

NIBE VST 20

Овозможува приоритизација на топла вода кај топлотни пумпи со голема моќност. (моќност на полнење помеѓу 15 и 40 kW), заедно со SMO 10 и F1330-40. За ова е потребен и резервоар за санитарна топла вода, на пример, NIBE VPA.

NIBE PVT

NIBE ECS 40

ECS 40 се користи кога топлотната пумпа се инсталира во куќи со до четири различни системи за климатизација за кои се потребни различни температури на довод на вода, на пример, во случаи кога куќата има и радијаторски систем и систем за подно греење.

Висина (mm)

1800

Длабочина(mm)

620

Нето тежина (кг)

320

Класа на ефикасност при собно греење, 35°C

A+++

Класа на ефикасност при собно греење, 55°C

A++

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 35°C

A+++

Класа на ефикасност на системот при собно греење, 55°C

A++

Количина на ладилно средство/фреон, еквивалент на СО2 (тон)

2x3,55

Количина на ладилно средство/фреон, R407C (кг)

2x2