NIBE во Македонија

NIBE во Македонија

ЗА NIBE

Контакт

Официјален застапник на NIBE за Македонија:

КЛИМА ОПТИМА Д.О.Е.Л. Скопје

Даме Груев 5
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 614 7004

+389 (0)71 248 270

gligor.ruzin@klimaoptima.com.mk

info@klimaoptima.com.mk

Работно време: 09-17:00 часот

_

Дознајте повеќе

Корисни линкови