Heat pumps

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Енергија од природата за затоплување, ладење, вентилација и топла вода во вашиот дом

Искористете ја енергијата од природата

Производите NIBE може да го ладат, загреваат, проветруваат и снабдуваат вашиот дом со топла вода – обезбедувајќи совршено ниво на удобност со минимално влијание врз животната средина. Со користење енергија од локални извори, заедно создаваме поодржлива иднина.