ГЛОБАЛНА ГРУПАЦИЈА НА ШЕСТ КОНТИНЕНТИ

ГЛОБАЛНА ГРУПАЦИЈА НА ШЕСТ КОНТИНЕНТИ

ЗА NIBE

ГРУПАЦИЈА NIBE

NIBE е шведска компанија, која потекнува од јужниот регион Смоланд и има традиција во производство на производи за домаќинства и за комерцијална употреба, која датира од пред многу години. Претприемништвото и страста за развивање бизнис, инвестициите во развојот на производи и корпоративните аквизиции, придонесоа за значителна експанзија на групацијата, која сега има продажба од околу 11 милијарди шведски круни.

NIBE котира на листата Large Cap на Берзата за хартии од вредност во Стокхолм - NASDAQ OMX, со секундарно котирање на швајцарската Берза - SIX.

Операциите се организирани во три одделни деловни области, со над 10.000 вработени во Европа, Северна Америка, Азија и Австралија. Секоја деловна област функционира како засебен профитен центар, менаџиран од сопствено оперативно раководство.

ЗА NIBE

NIBE Energy Systems е лидер на пазарот на производи за греење во Нордиските земји, Полска и Чешката Република. Потрошувачите се од РОП секторот (Реновирање, Одржување, Подобрување) и од пазарот на нови градби.

Матичната компанија NIBE Industrier AB (со седиште во Маркарид, Шведска) котира на листата О на Берзата во Стокхолм, од 1997 година.

NIBE Industrier е европска компанија за грејна технологија чии деловни операции се организирани во три одделни деловни области: NIBE Element, NIBE Energy Systems и NIBE Stoves.

Дознајте повеќе

Корисни линкови

 Како работат топлотните пумпи

Како работат топлотните пумпи

Погледнете некои од нашите искуства

Погледнете некои од нашите искуства