Стандардни гарантни правила и услови на NIBE

  • Топлотните пумпи NIBE имаат гаранција за деловите и работната рака од 24 месеци од датумот на инсталација или 33 месеци од датумот на производство, кое и да е пократко.
  • Гаранцијата на NIBE се заоснова на единица што е инсталирана и нарачана од акредитиран дистрибутер на NIBE, која се сервисира секоја година и за која се пополнети документи за следење на перформансите.
  • Кога овој услов не е исполнет, за сите резервни делови или компоненти што се наплаќаат и се издадени во важечкиот гарантен период, сè уште може да се користи 12-месечна гаранција која важи од датумот на издавање од страна на производителот.
  • NIBE Energy Systems Limited нема да биде одговорен за непочитување на упатството за употреба на уредот или упатството за инсталација, за штета предизвикана од погрешно користење, занемарување, неисправна инсталација, случајно оштетување или за каква било употреба кога апаратот е користен за други цели освен за онаа за која тој е дизајниран.

_

Дознајте повеќе

Корисни линкови

 Дознајте повеќе

Како работат топлотните пумпи

Дознај повеќе

Погледнете некои од нашите искуства