Често поставувани прашања

Имате прашање за продуктите NIBE? Подолу се прикажани најчесто поставуваните прашања за да брзо и лесно дојдете до одговори.

ШТО Е ТОПЛОТНА ПУМПА?

Топлотната пумпа е обновлива технологија која ја користи енергијата од земјата, водата или воздухот, за обезбедување на енергетски и трошковно ефикасно греење, ладење и топла вода во индивидуални и колективни, комерцијални и резиденцијални објекти.

КОИ СЕ ПРЕДНОСТИТЕ НА ОБНОВЛИВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ?

За разлика од скапите фосилни горива чии извори се исцрпуваат со акцелерирачка брзина на глобално ниво, обновливата енергија е безбедна, лесно достапна и бесконечно ефикасна.

Обновливите енергетски системи нудат трошковно-ефикасен, сигурен и енергетски-ефикасен начин за намалување на јаглеродниот отпечаток, и притоа овозможуваат долгорочни заштеди на енергија.

Во Македонија, физичките и правните лица кои инвестираат во системи за ладење и греење кои се базираат на обновливи извори на енергија, имаат право на субвенции за енергетска ефикасност и обновливи извори (СЕЕОИ). Повеќе за програмата можете да прочитате тука.

Со инсталирање на обновлива технологија за греење, домаќинствата во земјите-членки на ЕУ може да се квалификуваат за долгорочни плаќања за енергијата која ја произведуваат, преку владини програми за обновливо греење (RHI).

КАКО РАБОТАТ ТОПЛОТНИТЕ ПУМПИ И КОИ СЕ РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВИ НА ПУМПИ?

Топлотните пумпи ja искористуваат обновливата енергија складирана во земјата, карпите, езерата, воздухот или водата, која системот ја враќа во изменувач на топлина за да обезбеди ефикасно греење и топла вода.

NIBE ги произведува следните типови на топлотни пумпи:

Топлотна пумпа воздух-вода (ASHP)

Топлотна пумпа земја-вода (GSHP)

Рекуперациона топлотна пумпа (EAHP)

Кликнете тука за да дознаете повеќе за топлотните пумпи NIBE коишто се лидери на пазарот, како и подетални информации за тоа како функционира секоја од применетите технологии.

Кои други производи произведува NIBE?

NIBE нуди „Свет на можности“ кога станува збор за обновливи енергетски системи, специјализирајќи се во производството на високо-технолошки и енергетско-ефикасни решенија за греење, вентилација, ладење и рекуперација на топлина.

Покрај топлотните пумпи воздух-вода, земја-вода и издувно-воздушните топлотни пумпи, продуктното портфолио, кое има лидерска позиција на пазарот, вклучува и решенија за вентилација на сите типови индивидуални и колективни објекти.

Тука може да го разгледате целиот спектар на производи на NIBE.

ШТО Е СУБВЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ (СЕЕОИ)?

Субвенциите за енергетска ефикасност и обновливи извори (СЕЕОИ) се финансиска програма поддржана од ЕУ, со која се поттикнуваат домаќинствата и компаниите да преминат кон обновливи грејни и ладилни системи.

Со овие субвенции, сопствениците на топлотни пумпи и соларни термални системи се наградуваат за користење на системи за греење и ладење кои користат енергија од обновливи извори на енергија.

Топлотните пумпи воздух-вода и земја-вода, котлите на биомаса и соларните термални системи NIBE се квалификуваат за субвенциите за енергетска ефикасност и обновливи извори.

За повеќе информации за програмата и за висината на субвенциите, контактирајте не во КЛИМА ОПТИМА Дооел Скопје.

_