РЕКУПЕРАТИВНИ топлотни пумпи: одново искористете го воздухот во вашиот дом

franluftИздувно-воздушните топлотни пумпи најпрво го проветруваат вашиот дом, а потоа ја користат топлинската енергија од отпадниот воздух, за загревање на санитарната вода и на домот. Со други зборови, издувно-воздушната топлотна пумпа одново ја користи енергијата од отпадниот воздух.

 Вентилаторот го извлекува отпадниот воздух од сите влажни простории во домот. Ова предизвикува придвижување на собниот воздух од другите простории во влажните простории. Нов надворешен воздух навлегува низ надворешните ѕидови, при што се проветруваат сите простории во домот. Циркулирачкиот воздух се користи преку воздушните канали на домот, а загреаниот отпаден воздух се генерализира во топлотната пумпа каде што се искористува отпадната топлина. Ова ѝ овозможува на топлотната пумпа да го снабди целиот дом со топла вода и со топлина.

franluftНови можности – за Вас и за животната средина

Принципот зад издувно-воздушните топлотни пумпи е едноставен, но со текот на годините развивме технологии за произведување на уште понапредни производи. Нашите топлотни пумпи, исто така, станаа поедноставни за инсталирање и за користење. Во принцип, се грижат едни за други, година за година. Нашите производи се сигурни и придонесуваат за значителни заштеди за Вас и за животната средина.

_

прочитајте повеќе

ТОПЛОТНИ ПУМПИ ВОЗДУХ-ВОДА: ТОПЛИНА ГЕНЕРИРАНА ОД НИШТО

ТОПЛОТНИ ПУМПИ ВОЗДУХ-ВОДА: ТОПЛИНА ГЕНЕРИРАНА ОД НИШТО

ТОПЛОТНИ ПУМПИ ЗЕМЈА-ВОДА: ЕНЕРГИЈА СКЛАДИРАНА ВО ЗЕМЈАТА

ТОПЛОТНИ ПУМПИ ЗЕМЈА-ВОДА: ЕНЕРГИЈА СКЛАДИРАНА ВО ЗЕМЈАТА

Сакате да дознаете повеќе за нашите производи?

Сакате да дознаете повеќе за нашите производи?