Predĺžená záruka NIBE

Záručnú lehotu na tepelné čerpadlo NIBE možno predĺžiť na 5 rokov pre celé tepelné čerpadlo, na 10 rokov pre kompresor alebo kombináciu obidvoch. Záruku možno predĺžiť maximálne do 6 mesiacov od uvedenia tepelného čerpadla do prevádzky inštalačnou firmou, podmienkou je schválenie inštalácie autorizovaným technikom NIBE.

  1. Zoznámte sa s podmienkami predĺženej záruky
  2. Zvoľte si variant predĺženej záruky a uhraďte príslušnú čiastku
  3. Zašlite nám žiadosť o predĺženie záruky, vrátane povinných príloh

1. Záručné podmienky

Podmienky predĺženej kompletnej záruky 5 rokov na tepelné čerpadlo Pdf, 878 kB.

Podmienky predĺženej kompletnej záruky 10 rokov na kompresor Pdf, 490.4 kB.

2. Cena a platobné podmienky

Platbu urobte prevodom na náš účet pred zaslaním žiadosti alebo využite pokladničnú zloženku typu A. Predĺžená záručná lehota bude v platnosti od dátumu pripísania príslušnej čiastky na náš účet.

Platobné údaje

IBAN: CZ85 0300 0000 0010 1748 0543
SWIFT:
CEKOCZPP
Konštantný symbol:
0558
Špecifický symbol:
0000000000
Variabilný symbol:
posledných osem číslic výrobného čísla tepelného čerpadla
Správa pre príjemcu: 14-miestne výrobné číslo tepelného čerpadla

3. Žiadosť o predĺženie záruky

Pred odoslaním žiadosti si pripravte:

  • Výrobné číslo tepelného čerpadla
  • Doklad o zaplatení predĺženej záruky, na ktorom je zrejmý dátum úhrady a variabilný symbol (posledných osem číslic výrobného čísla tepelného čerpadla)
  • Kópiu záručného listu, ktorý ste dostali od autorizovaného technika NIBE pri schválení inštalácie.
    Bez schválenia inštalácie autorizovaným technikom NIBE nie je predĺženie záruky možné

Nový záručný list s príslušnou predĺženou zárukou Vám zašleme na uvedenú adresu po vybavení vašej žiadosti.Žiadosť o predĺženie záruky

Žiadosť si môžete aj stiahnuť a po vyplnení zaslať e-mailom na adresu servis@nibe.cz.

Nezabudnite priložiť doklad o zaplatení a kópiu záručného listu.

Žiadosť o predĺženú záruku Word, 40 kB

Potřebujete pomoc?

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Servis tepelných čerpadel NIBE

Objednávka servisu

V případě reklamace je zapotřebí obrátit se vždy nejprve na firmu, která tepelné čerpadlo instalovala. K objednávce pozáručního servisu využijte náš online formulář.