Start Partnerská sekcia
LOGIN
Partnerská sekcia NIBE

Partnerská sekcia

Odborné informácie, technické podklady a vzdelávanie pre profesionálov z odboru tepelných čerpadiel a plytkých geotermálnych systémov nájdete na špecializovanej webovej stránke
partner.nibe.cz

Partnerská sekcia NIBE je určená pre profesionálov z oboru tepelných čerpadiel, ako sú inštalačné firmy, servisní technici, projektanti, energetickí špecialisti a ďalší. Registrovaným partnerom poskytujeme prístup k technickým podkladom a odborným informáciám kvôli efektívnej a kvalitnej spolupráci.

Ste profesionálom z oboru a nemáte prístup do partnerskej sekcie NIBE? Vyplňte registračný formulár a po schválení vám zašleme prihlasovacie údaje.

Registrácia do partnerskej sekcie

Vzdelávanie

Vítajte medzi profesionálmi v odbore tepelných čerpadiel.

NIBE má viac než 40 rokov skúseností s vývojom, inštaláciou a s prevádzkou tepelných čerpadiel. Svoje skúsenosti profesionálom so záujmom o náš odbor radi odovzdáme dostupnou a účinnou formou špecializovaných školení alebo zákonných skúšok profesionálnej kvalifikácie.

Skúšky profesionálnej kvalifikácie

V súlade so zákonom č. 406/2000 Sb., o hospodárení energiou (respektíve jeho novelou, zákonom č. 103/2015 Sb.), ponúkame skúšky a preskúšanie kvalifikácie Inštalatér sústav s tepelnými čerpadlami a plytkých geotermálnych systémov [kód: 26-074-M].

Podmienky skúšok a aktuálne vypísané termíny nájdete v online prihláške.

Prihláška na skúšku

Špecializované školenia NIBE

Pre odbornú verejnosť usporadúvame pravidelné školenia zamerané na oboznámenie sa so sortimentom, na návrhy a zásady správnej inštalácie tepelných čerpadiel NIBE. Školenie prebieha v menších skupinách v školiacej miestnosti so showroomom (Dražice 69, Benátky nad Jizerou).


Bližšie informácie, aktuálne vypísané termíny a možnosť prihlásenia online:

Prihláška na školenie

Školiaca miestnosť a showroom

školicí místnost NIBEZoom image
školicí místnost se showroomem NIBEZoom image
školicí místnost se showroomem NIBEZoom image
školicí místnost NIBEZoom image
školicí místnost se showroomem NIBEZoom image
školicí místnost se showroomem NIBEZoom image