Lehoty poskytovanej záruky za kvalitu na tepelné čerpadlá NIBE predané od 1.1.2024

 

Všetky formy reklamácie zodpovednosti za chyby nad rámec zákonov 24-mesačnej lehoty sú platné len za predpokladu riadneho schválenia inštalácie autorizovaným technikom NIBE a platia pre inštaláciu tepelných čerpadiel NIBE na území Českej a Slovenskej republiky.

V prípade plateného predĺženia zodpovednosti za chyby výrobku musí byť príslušná čiastka uhradená do 6 mesiacov od uvedenia tepelného čerpadla do prevádzky inštalačnou firmou, po tejto lehote už nemožno zodpovednosť za chyby výrobku predĺžiť.

Záruka za kvalitu výrobku začína plynúť uvedením tepelného čerpadla do prevádzkovej inštalácie.

1. Tepelné čerpadlá NIBE F1126, F1226, F1145, F1245, S1153, S1253, S1155, S1255, S1156, S1256

V cene výrobku záruka 2 + 10 rokov a náhradné diely 5 rokov zadarmo.


Prvé 2 roky kompletná záruka za kvalitu. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika.

Od 3. do 5. roku poskytujeme náhradné diely zdarma.

Na kompresor je záruka za kvalitu 10 rokov, a to vrátane nákladov na jeho výmenu a cestovných nákladov technika.

Možnosť rozšírenia záruky za kvalitu pre NIBE F1126, F1226, F1145, F1245, S1153, S1253, S1155, S1255, S1156, S1256

Za 130 € bez DPH možno rozšíriť záruku za kvalitu výrobku na 5 rokov. Zahŕňa náhradné diely vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika.

Objednať predĺženú záruku

2. Tepelné čerpadlá NIBE F1345, F1355

V cene výrobku záruka 2 roky a náhradné diely 5 rokov zdarma.

Prvé 2 roky je kompletná záruka za kvalitu. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika. Od 3. do 5. roku poskytujeme náhradné diely zdarma.

Možnosti rozšírenia záruky za kvalitu pre NIBE F1345, F1355.

Za 130 € bez DPH možno rozšíriť záruku za kvalitu výrobku na 5 rokov. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika.

Za 600 € bez DPH možno rozšíriť záruku za kvalitu oboch kompresorov na 10 rokov. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika.

Objednať predĺženú záruku

3. Tepelné čerpadlá NIBE F130, F370, F470, F730, F750, S135, S735

V cene výrobku záruka 2 + 10 rokov a náhradné diely 5 rokov zdarma.

Prvé 2 roky je kompletná záruka za kvalitu. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika. Od 3. do 5. roku poskytujeme náhradné diely zdarma. Na kompresor je záruka za kvalitu 10 rokov, a to vrátane nákladov na jeho výmenu a cestovných nákladov technika.

Možnosť rozšírenia záruky za kvalitu pre NIBE F130, F370, F470, F730, F750, S135, S735.

Za 130 € bez DPH možno rozšíriť záruku za kvalitu výrobku na 5 rokov. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika.


Objednať predĺženú záruku

4. Tepelné čerpadlá NIBE F2120, NIBE S2125

V cene výrobku záruka 2 + 10 rokov a náhradné diely 5 rokov zdarma.

Prvé 2 roky kompletná záruka za kvalitu. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika. Od 3. do 5. roku poskytujeme náhradné diely zdarma. Na kompresor je záruka za kvalitu 10 rokov, a to vrátane nákladov na jeho výmenu a cestovných nákladov technika.

Možnosť rozšírenia záruky za kvalitu pre NIBE F2120, NIBE S2125.

Za 130 € bez DPH možno rozšíriť záruku za kvalitu výrobku na 5 rokov. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika. Rozšírená záruka sa vzťahuje aj na vnútorné jednotky (bod 6), ak sú zapojené spolu s tepelným čerpadlom.

Objednať predĺženú záruku

5. Tepelné čerpadlá NIBE F2040, S2050, AMS 10, AMS 20 (vonkajšia jednotka NIBE SPLIT)

V cene výrobku záruka 2 roky a náhradné diely 5 rokov zdarma.

Prvé 2 roky je kompletná záruka za kvalitu. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika.
Od 3. do 5. roku poskytujeme náhradné diely zdarma.

Možnosť rozšírenia záruky za kvalitu pre NIBE F2040, F2050, AMS 10, AMS 20 (vonkajšia jednotka SPLIT)

Za 130 € bez DPH možno rozšíriť záruku za kvalitu výrobku na 5 rokov. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika. Rozšírená záruka sa vzťahuje aj na vnútorné jednotky (bod 6), ak sú zapojené spolu s tepelným čerpadlom.

Za 300 € bez DPH možno rozšíriť záruku za kvalitu na kompresor na 10 rokov. Zahŕňa náhradné diely vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika.

Objednať predĺženú záruku

6. Systémové jednotky VVM 225, VVM 310, VVM 320, VVM 500, LUCIE 200, VVM S320, VVM S330, hydroboxy HBS 05, HBS 20, regulácie SMO 20, SMO 40 a SMO S40, rekuperačné jednotky GV-HR, ERS

V cene výrobku záruka 2 roky a náhradné diely 5 rokov zdarma.

Prvé 2 roky je kompletná záruka za kvalitu. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika. Od 3. do 5. roku poskytujeme náhradné diely zdarma.


7. Príslušenstvo (ventily, obehové čerpadlá, karty, stojany, plniace sady, potrubia, ohrevy atď.)

V cene výrobku záruka 2 roky.

Celé 2 roky je kompletná záruka za kvalitu. Zahŕňa náhradné diely, vrátane nákladov na ich výmenu a cestovných nákladov technika.


V Dražicích nad Jizerou 23. 2. 2024

Potřebujete pomoc?

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Servis tepelných čerpadel NIBE

Objednávka servisu

V případě reklamace je zapotřebí obrátit se vždy nejprve na firmu, která tepelné čerpadlo instalovala. K objednávce pozáručního servisu využijte náš online formulář.