Start Zákaznícka podpora Kde nájdem výrobné číslo
Nájsť servis

Kde nájdem výrobné číslo

Upozornenie: Výrobné číslo uvádzajte pri každej komunikácii so servisnou firmou alebo s technikom.

Výrobné číslo má 14 číslic (okrem jednotiek AMS 10).

Výrobné číslo NIBE

Vnútorná jednotka


Na vnútorných jednotkách tepelných čerpadiel zem-voda a ventilačných tepelných čerpadiel je výrobné číslo umiestnené v pravej dolnej časti predného krytu. Nájdete ho aj v ponuke Informácie / Prevádzkové informácie.

Výrobné číslo NIBE

Vonkajšia jednotka

Výrobné číslo nájdete na zadnej časti tepelného čerpadla alebo na bočnej strane nohy.

Potrebujete pomoc?

Zákaznícka podpora

Objednať servis

Objednávka servisu

V prípade reklamácie sa vždy treba obrátiť najprv na firmu, ktorá tepelné čerpadlo inštalovala. Pre objednávku pozáručného servisu využite náš online formulár.