Start O NIBE Udržateľnosť
Udržateľné energetické riešenia NIBE

Udržateľné energetické riešenia NIBE

Snažíme sa zlepšovať váš život i okolitý svet.

Naším hlavným cieľom je vývoj efektívnych riešení, ktoré znižujú spotrebu energií a zvyšujú energetickú sebestačnosť budov: kladieme silný dôraz aj na to, aby naše produkty mali čo najmenší dopad na životné prostredie. Môžeme tak byť hrdí, že prispievame k rozvoju šetrnejšieho bývania a udržateľnejšej spoločnosti.     

udržateľné energetické riešenia NIBE

Ako pristupujeme k zmene klímy – jednej z najväčších výziev súčasnosti?

V našej spoločnosti sa už 70 rokov venujeme vývoju a výrobe produktov a systémov, ktoré zodpovedajú moderným požiadavkám na udržateľné energetické riešenia. Tým, že zvyšujeme ich účinnosť a podiel využívanej obnoviteľnej energie, znižujeme prevádzkové náklady svojich zákazníkov a chránime životné prostredie a klímu.

Za zodpovedné konanie nepovažujeme len ochranu prírody.
Snažíme sa aj o:

Zodpovedné podnikanie

Dôležitou súčasťou nášho podnikania je zodpovedné a etické konanie. Len tak si môžeme postupne získať dôveru zákazníkov.

Ochranu životného prostredia

Znižujeme dopad našich produktov na životné prostredie a klímu počas celého ich životného cyklu. Zodpovednosť za ochranu životného prostredia považujeme za dôležitú súčasť celého spracovateľského reťazca - nielen u nás ako výrobcov a predajcov.

Zodpovednosť voči zamestnancom

Svoje ciele dosahujeme vďaka profesionálnemu náboru skúsených a lojálnych zamestnancov a schopnosti si ich udržať a prispievať k ich rozvoju.

Spoločenskú zodpovednosť

Zodpovedné konanie a správanie považujeme za významnú súčasť našej firemnej filozofie.

Podporujeme princípy a ciele Agendy 2030

V roku 2014 sme sľúbili dodržiavať 10 princípov dobrovoľnej iniciatívy Globálny pakt OSN (UNGC), čím sme sa zaviazali aplikovať princípy udržateľnosti a podporovať dlhodobé ciele OSN.

V septembri 2015 prijali členské státy OSN 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDG) zverejnených v Agende 2030, na ktorých základe majú jednotliví členovia prijať nevyhnutné opatrenia pre dlhodobo udržateľný rozvoj, ukončenie extrémnej chudoby, boj proti klimatickej kríze a zníženie nerovnosti a nespravodlivosti vo svete. Naša spoločnosť sa z celkovo 17 globálnych cieľov snaží aplikovať predovšetkým týchto 6.

Prevzali sme tieto ciele z Agendy 2030:

  • Zvyšovať podiel produktov, ktoré sú založené na obnoviteľnej energii a uspokojovať dopyt trhu po energeticky účinných a čistých energetických riešeniach.
  • Podporovať bezpečné pracovné prostredie, chrániť práva zamestnancov a zabezpečovať ich dôstojné pracovné podmienky a rozvoj.
  • Rozvíjať udržateľnejšiu výrobu efektívnym využívaním zdrojov, používaním čistých a ekologicky šetrných technológií rozvojom výskumu a vývoja.
  • Vyvíjať príslušenstvo, produkty a riešenie, ktoré účinne využívajú obnoviteľné zdroje a prispievajú k ochrane životného prostredia a rozvoju udržateľných miest.
  • Bezpečne a šetrne manipulovať s chemikáliami, znižovať škodlivé emisie do ovzdušia, vody a pôdy, šetriť zdroje, minimalizovať odpad a recyklovať.
  • Rešpektovať a presadzovať vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy a vytvárať systémy vnútornej kontroly dodržiavania právnych predpisov a zásad etického podnikania.

Okrem cieľov stanovených Agendou 2030 sa snažíme o zodpovedné podnikanie a aplikáciu certifikovaných systémov riadenia v oblastiach kvality a životného alebo pracovného prostredia. V jednotlivých prevádzkach nahrádzame fosílne zdroje energie tými obnoviteľnými.

graf


Pomôžte nám chrániť životné prostredie a znižovať spotrebu energií!

Velká část škodlivých emisí v ovzduší pochází z fosilních energetických zdrojů, které využíváme např. pro vytápění a ohřev vody. Měli bychom je proto nahradit obnovitelnými zdroji, které jsou mnohem šetrnější k přírodě.

Pripojte sa k nám a začnite chrániť životné prostredie! Vďaka využitiu obnoviteľných zdrojov energie a ich prepojeniu s chytrými technológiami vám ponúkneme efektívny systém vykurovania, chladenia a ohrevu vody, z ktorého budete mať prospech nielen vy, ale aj príroda.


Zoznámte sa s tepelnými čerpadlami od spoločnosti NIBE

Ak nahradíte fosílne palivá obnoviteľnými zdrojmi energie a zvolíte si efektívne riešenie vykurovacieho systému, znížite emisie škodlivých látok do okolitého prostredia a spotrebu energie. Zoznámte sa preto so všetkými výhodami tepelných čerpadiel NIBE, ktoré zo siete využívajú len minimálne množstvo elektrickej energie, ktorú potrebujú na prevádzku. Ušetríte tak až 75 % prevádzkových nákladov, zaistíte si doma zdravé vnútorné prostredie a začnete chrániť životné prostredie.

 

nibe

 


NIBE Group – nadnárodná skupina s celosvetovou sieťou spoločností

Spoločnosť NIBE ponúka ekologické a energeticky účinné riešenia, ktoré prispievajú k príjemnému vnútornému prostrediu vo všetkých typoch nehnuteľností a komponenty či systémy pre inteligentné vykurovanie a riadenie v priemysle a infraštruktúre.

V roku 2019 prispeli tepelné čerpadlá NIBE k zníženiu produkcie emisií CO2 až o 228 000 ton

Pokúsili sme sa spočítať, o koľko sa v roku 2019 podarilo v Európskej únii znížiť emisie oxidu uhličitého v súvislosti s náhradou starých typov vykurovacieho systému tepelnými čerpadlami NIBE. Došli sme k číslu 228 000 ton. To je približne rovnaké množstvo ako emisie zo všetkých autobusov, mopedov a motocyklov vo Švédsku alebo emisie zo 100 000 letov jednej osoby do Thajska a späť.