QR platba

Predĺžená kompletná záruka 5 rokov na celé tepelné čerpadlo a 10 rokov na kompresor tepelného čerpadlá 430 € bez DPH / 521 EUR s DPH

521 EUR

Po načítaní platby nezabudnite doplniť variabilný symbol (posledných osem číslic výrobného čísla tepelného čerpadla) a správu pre príjemcu (14-miestne výrobné číslo tepelného čerpadla).