QR platba

Predĺžená kompletná záruka 5 rokov na celé tepelné čerpadlo 130 € bez DPH / 158 EUR s DPH

158 EUR

Po načítaní platby nezabudnite doplniť variabilný symbol (posledných osem číslic výrobného čísla tepelného čerpadla) a správu pre príjemcu (14-miestne výrobné číslo tepelného čerpadla).