QR platba

Predĺžená kompletná záruka 10 rokov na kompresor tepelného čerpadlá 300 € bez DPH / 363 EUR s DPH

363 EUR

Po načítaní platby nezabudnite doplniť variabilný symbol (posledných osem číslic výrobného čísla tepelného čerpadla) a správu pre príjemcu (14-miestne výrobné číslo tepelného čerpadla).