Start Kunnskapsbank Før jeg kjøper Vannkvalitet og korrosjonsbeskyttelse
Far og datter som tegner

Før jeg kjøper varmepumpe

Vannkvalitet og korrosjonsbeskyttelse

Vannkvalitet

Valget av korrosjonsbeskyttelse i en varmtvannsbereder er ofte avhengig av hva som tradisjonelt blir brukt i et område. En svært viktig faktor er den varierende lokale vannkvaliteten. Har du en egen vannbrønn, vil du kunne forvente at vannets sammensetning er enda mer varierende fra sted til sted.
De fleste kommunale vann har flere strenge krav til vannets egenskaper, som for eksempel at vannets PH-verdi skal være innenfor et gitt intervall. Derfor er en bereders korrosjonsbeskyttelse oftest i kopper, emalje eller rustfritt stål.

Vannanalyse

Vannets egenskaper og hva det har å si for dets korrosjonpotensial avhenger av forholdstall i vannets sammensetning og hvordan disse virker med hverandre. En vurdering av vannets kvalitet kan bare gjøres etter at en vannalyse er gjennomført. Vi anbefaler å få gjennomført en slik analyse i samråd med din NIBE-forhandler. I noen tilfeller kan det være nødvendig å installere et filter for å oppnå akseptabel vannkvalitet.