Start Клиентска поддршка Често поставувани прашања КАКО РАБОТАТ ТОПЛОТНИТЕ ПУМПИ И КОИ СЕ РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВИ НА ПУМПИ?
Razgovor sa stručnjakom

КАКО РАБОТАТ ТОПЛОТНИТЕ ПУМПИ И КОИ СЕ РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВИ НА ПУМПИ?

Топлотните пумпи ja искористуваат обновливата енергија складирана во земјата, карпите, езерата, воздухот или водата, која системот ја враќа во изменувач на топлина за да обезбеди ефикасно греење и топла вода.

NIBE ги произведува следните типови на топлотни пумпи:

Топлотна пумпа воздух-вода (ASHP)

Топлотна пумпа земја-вода (GSHP)

Рекуперациона топлотна пумпа (EAHP)

Кликнете тука за да дознаете повеќе за топлотните пумпи NIBE коишто се лидери на пазарот, како и подетални информации за тоа како функционира секоја од применетите технологии.