Varikosta nykyaikaiseksi koulutuskeskukseksi


VR:n vanha varikkorakennus muuntui Turun AKK:n moderniksi koulutuskeskukseksi.
Samalla oli aika kääntää sivua myös lämmitysratkaisun suhteen.
Kohteen lämpöpumppusaneerauksen toteutti TecHeat Oy.

Katso video kohteesta >


Turun Aikuiskoulutussäätiö osti VR:ltä Artukaisissa sijaitsevan terminaalikiinteistön vuonna 2011 mahdollistaakseen toimintansa laajentamisen. Kiinteistön muutostöiden lista oli pitkä. Keväällä 2019 oli maalämpösaneerauksen vuoro.
– Tulimme siihen tulokseen, että maalämpö on pitkällä tähtäimellä edullisin ja ekologisin lämmitysvaihtoehto.
Suunnittelun lähtökohtana oli saattaa rakennuksen energiankulutus tämän päivän määräyksiä vastaavaksi, kertoo Turun AKK:n kiinteistövastaava Juha Katajamäki.
– Projektin haastavin osuus oli energiatarpeen ja tehon oikea mitoittaminen. Vanhasta öljylämmitteisestä VR:n terminaalista osa oli purettu, osa muutettu opetustiloiksi. Niistä lähtökohdista tarvekartoitus oli hieman normaalia haastavampaa, kertoo myyntipäällikkö Kim Wenman TecHeat Oy:sta.

Turun AKK siirtyi maalämpöön

Toimintavarmuutta simuloinnin avulla


TecHeatin monipuolinen asiantuntijuus tuli projektissa tarpeeseen.
– Maalämpöhankkeissa kaivokenttä ja lämpöpumput mitoitetaan usein erikseen. Meillä asiakas saa molemmat palvelut samalta luukulta, jolloin kykenemme katsomaan kokonaiskuvaa tarkemmin ja toteuttamaan poraukset kustannustehokkaasti. Tutkimme myös simulointiohjelmien avulla, miten kallio käyttäytyy seuraavien kymmenien vuosien aikana. Kun mahdolliset painehäviöt ja kaivokentän virtaamat selvitetään huolellisesti, saamme toimivan ja kustannustehokkaan järjestelmän, Wenman kuvailee.
– Alkuperäinen suunnitelma laajeni viidellä kaivolla, koska terminen vastetesti osoitti kallion lämmönjohtavuuden hieman normaalia matalammaksi.
– NIBEn laitteet ovat erittäin laadukkaita. Lisäksi NIBEn kiinteistölämpöpumpuissa on kaksi kompressoriyksikköä lämpöpumppua kohden, mikä parantaa laitteiden hyötysuhdetta ja toimintavarmuutta huomattavasti.
Esimerkiksi tässä kyseisessä kohteessa, jossa lämpöpumppuja on rivissä kahdeksan, yksittäinen kompressoriyksikkö voidaan vaihtaa helposti järjestelmää sulkematta – 15 muuta kompressoriyksikköä tuottaa lämpöä edelleen koko huoltotoimenpiteen ajan.

Turun AKK maalämpöön siirtyminen

Koulu käytössä kaiken aikaa


Koulu oli käytössä koko hankkeen ajan, ja työmaa sijaitsi koulun vilkkaalla parkkipaikalla.
Haasteellinen tilanne edellytti huolellista ennakkosuunnittelua, tietotaitoa ja säntillistä työnjohtoa. Muun muassa kaikki erityisputkityöt suoritettiin ja komponentit esivalmisteltiin työmaan ulkopuolella. Huolellisen suunnittelun ansiosta ulkopuoliset työt kestivät vain viisi viikkoa, vaikka kohteeseen porattiin yhteensä 40 energiakaivoa.
Molemmat haastateltavat uskovat julkisten rakennusten siirtyvän lämpöpumppujen aikaan yhä enenevissä määrin.
– Kyllä tämä varmaan kasvava kehityssuunta on. Olisi kiinnostavaa tietää, ovatko kunnat jo ottaneet julkisten rakennusten vaatimat kaivokentät kaavoituksessa huomioon, Katajamäki pohtii.

ASENNETUT TUOTTEET:
• 8 kpl NIBE F1345-60 kiinteistölämpöpumppuja
• 2 x 1000 l UKV työsäiliöt/puskurivaraajat
• 2 x UKV 750 työsäiliöt + 165kW lämminvesilatausryhmä
• Shunttiohjattu lisälämpö (öljykattila)
• Passiivinen viilennys
• Energiakaivot 11 700 m

_