Start NIBE Kestävyys
NIBEn kestävät energiaratkaisut

Kestävää kehitystä vuodesta 1952

Teemme töitä paremman huomisen eteen.
NIBE työskentelee kestävyyden eteen.

Teemme töitä paremman huomisen eteen

Olemme alusta asti työskennelleet tavoitteellisesti kehittäen energiatehokkuuden parantamiseen uusia tapoja. Siten NIBEllä on tärkeä rooli kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Olemme ylpeitä siitä.

Mutta tiedostamme myös kuinka monimutkainen ja monitahoinen asia kestävyys on ja kuinka tärkeää on yrityksenä toimia vastuullisesti, myös mitä tulee yhteistyökumppaneihimme ja tavarantoimittajiimme, tuotteiden ilmastovaikutukseen elinkaaren aikana ja ympäröivään yhteiskuntaamme - tehtävä, jonka otamme tosissamme.

Kestäviä energiansäästöratkaisuja

Ilmastonmuutos - aikamme suurin haaste

Me NIBEllä teemme kovasti töitä luodaksemme tuotteita ja järjestelmiä, jotka sopivat nykyaikaisiin ja kestäviin energiaratkaisuihin.Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta ja siten luoda pitkäaikaista arvoa, asiakkaillemme ja ilmastolle.

Oma työmme kestävyyden eteen tapahtuu neljällä alueella:

Yritysvastuu

Työskentelemme yritysvastuullisesti koko arvoketjussamme ja etiikka on tärkeässä osassa yrityksessämme. Sinun asiakkaanamme täytyy voida luottaa meihin.

Ympäristövastuu

Näemme ympäristövastuumme tärkeänä osana koko jalostusketjussamme, joka alkaa toimittajistamme ja päättyy sinuun, asiakkaaseemme. Pyrimme vähentämään tuotteidemme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia koko elinkaaren ajalta.

Työntekijävastuu

Päästäksemme tavoitteisiimme nyt ja tulevaisuudessa, tulee meidän pystyä pitämään nykyiset ja houkuttelemaan uusia päteviä ja sitoutuneita työntekijöitä.

Yhteiskuntavastuu

Osana yhteiskuntaa tulee meidän yrityksenä toimia vastuullisesti.

NIBE tukee Agenda 2030:ä

NIBE on vuodesta 2014 lähtien ottanut asiakseen noudattaa UNGC:n (United Nation Global Compact) kymmentä periaatetta. UNGC on yritysvastuualoite edistämään ja kehittämään yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta tukien YK:n pitkän aikavälin tavoitteita.

Syyskuussa 2015 YK:n jäsenmaat hyväksyivät maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG). Nämä 17 erilaista kestävän kehityksen tavoitetta ohjaavat siihen, että jokainen laatii selkeän suunnitelman ja ryhtyy tarvittaviin toimiin vuoteen 2030 mennessä pitkän aikavälin kestävän kehityksen luomiseksi, äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi, ilmastokriisin ratkaisemiseksi sekä eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden vähentämiseksi maailmassa.


Olemme valinneet ensisijaisiksi tavoitteiksi kuusi Agenda 2030:n 17 tavoitteista.

NIBE:n sitoumus Agenda 2030:ssa

  • Kasvattaa uusiutuvaan energiaan perustuvien tuotteiden osuutta ja vastata energiatehokkaiden ja puhtaiden energiaratkaisujen tarpeisiin markkinoilla.
  • Edistää turvallista työympäristöä, suojella työntekijöiden oikeuksia ja turvata kunnolliset työehdot sekä omassa toiminnassaan että toimittajatasolla sekä turvata työllisyyttä ja kasvua.
  • Tehdä tuotannosta kestävämpää käyttämällä resursseja tehokkaasti, puhtaita ja ympäristöystävällisiä tekniikoita sekä kohdentamalla varoja tutkimukseen ja kehitykseen.
  • Tarjota resurssitehokkaita ja ilmastoon sopivia komponentteja, tuotteita ja ratkaisuja, jotka edistävät kestäviä kaupunkeja ja varmaa infrastruktuuria.
  • Soveltaa kestäviä menetelmiä kemikaalien käsittelyyn ja päästöjen vähentämiseen ilmaan, veteen ja maaperään. Hallita resursseja, minimoida jätteiden määrää, kierrättää ja uudelleenkäyttää enemmän. Raportoida läpinäkyvästi kestävän kehityksen tiedot raportointikierrossamme.
  • Kunnioittaa ja ylläpitää kansallista ja rajat ylittävää lainsäädäntöä sekä työskennellä aktiivisesti kaikenlaisia korruption muotoja vastaan. Luoda järjestelmät lainmukaisuuden ja eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattamisen sisäiseen valvontaan.

Muita kestävyystavoitteita, joiden mukaisesti työskentelemme

Globaalien tavoitteiden lisäksi NIBEllä on vastuullisen liiketoiminnan tavoitteita ja teemme systemaattisesti yritystarkastuksia arvoketjun eri osissa, kuten alihankkijoiden luona. Tehtaamme työskentelevät pitkäjänteisesti korvatakseen fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla. Meillä on johtamisjärjestelmiä eri osa-alueilla, kuten laatu-, ympäristö- ja työympäristössä, joissa myös sertifioimme itsemme useissa toiminnoissamme. Työympäristö on tärkeää ja pyrimme jatkuvasti vähentämään työtapaturmariskejä.


Lue englanniksi lisää visiostamme ja tavoitteistamme »


NIBE lämpöpumpun korkea laatu
Hiilidioksidipäästövertailu

Auta meitä rakentamaan kestävää tulevaisuutta

Suuri osa ilmakehän hiilidioksidista on peräisin fossiilisista energialähteistä lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin. Öljy, kivihiili ja kaasu on korvattava uusiutuvilla energialähteillä, jotka vähentävät luonnollemme aiheutuvia pysyviä vahinkoja.

Yli 70 vuoden kokemuksella ilmastoratkaisujen valmistuksesta myötä kutsumme sinut osallistumaan kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Arvostamme pohjoismaista perintöämme. Keräämällä luonnon uusiutuvaa energiaa ja yhdistämällä sen uuteen älyteknologiaan voimme tarjota tehokkaita ratkaisuja, joista kaikki hyötyvät.

Aloita NIBE lämpöpumpulla

Kun siirryt fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan, koet monia etuja. Saat kestävämmän lämmitysratkaisun, joka auttaa vähentämään ilmastojalanjälkeäsi. Lisäksi voit valita energiatehokkaamman ratkaisun, joka voi alentaa energiankulutustasi ja energiakustannuksiasi. Teet palveluksen itsellesi ja ympäristöllesi.


NIBE lämpöpumpulla voit käyttää uusiutuvaa energiaa ympäristöstäsi miellyttävän sisäilman luomiseen. Lämpöpumppu alkaa välittömästi tuottaa ympäristöhyvitystä energiankulutuksen ja päästöjen vähenemisenä.


Sähkön tarve on suhteellisen pieni, koska sähkö ei ole lämpöpumpun pääenergianlähde. Sähköä tarvitaan vain uusiutuvaa energiaa käyttävän lämpöpumpun käyttämiseen, joten voit säästää jopa 75 % lämmitykseen ja käyttöveteen ostamastasi energiasta. Koska energian hinta nousee jatkuvasti, olet todennäköisesti tyytyväinen päätökseesi. Itse asiassa voit alkaa nauttia säästöistäsi heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien.


Lue lisää lämpöpumpuistamme »

NIBE S -sarja

NIBE Group - globaali konserni, jolla on yrityksiä ja läsnäoloa maailmanlaajuisesti

NIBEllä on ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja kodin sisäilmaviihtyvyyteen kaikentyyppisissä kiinteistöissä sekä komponentteja ja ratkaisuja älykkääseen lämmitykseen ja ohjaukseen teollisuudessa ja infrastruktuurissa.


Lue englanniksi lisää NIBE Groupista »