HYBRIDI - LÄMPÖPUMPPU nykyisen lämmitysJÄRJESTELMÄN RINNALLE säästöä tuomaan

Lämpöpumppu vanhan lämmityksen rinnalle säästää rahaa ja luontoa.

Lämmitys on kunnossa, mutta lämmityslasku on aivan liian suuri? Hyvinkin tavallinen tilanne, johon onneksi löytyy helposti toteutettavia parannuskeinoja - lämpöpumpun avulla.

Onko energiatarkastelussa havaittu aivan turhaa hukkaa? Esimerkiksi ilmanvaihdossa taivaalle päästetään suoraan lämpöä, aivan turhaan. Näissäkin tapauksissa lämpöpumpusta on iso apu.

Ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen rinnalle

Öljykattilan toimiessa hyvin ja öljysäiliön ollessa kunnossa, ei öljylämmitystä välttämättä kannata poistaa. Sen rinnalle kannattaa kuitenkin asentaa ilma-vesilämpöpumppu, jolloin lämmityskustannuksista saa helposti pois kolmanneksen ja lämpö jakautuu vanhaan tapaan tasaisesti koko asunnossa.

Ilma-vesilämpöpumppu asennetaan siten, että se hoitaa talon lämmityksen suurimman osan vuodesta. Kylmimmillä keleillä öljylämmitys avustaa lämpöpumppua ja aivan tiukimmilla paukkupakkasilla hoitaa koko lämmityksen. Jotta öljylämmitys pysyy toimintakuntoisena, on ratkaisuna käyttöveden lämmityksen hoitaminen ympäri vuoden öljylämmityksellä.

Ilma-vesilämmitys kannattaa mitoittaa ja asentaa sellaisena, jonka saa helposti laajennettua päälämmitykseksi, kun öljylämmitystä ei enää haluta pitää kunnossa.

NIBE ja jälleenmyyjät tarjoavat valmiiksi asennettua ilma-vesilämmitystä öljylämmityksen rinnalle. NIBE Plus -ilmavesilämpöjärjestelmissä ulkoyksikkö ja ohjainyksikkö toimivat saumattomasti nykyisen lämmityksesi kanssa. Saat liitettyä samaan ohjaukseen halutessasi myös aurinkosähköjärjestelmän ja voit seurata koko järjestelmän tomintaa joko ohjausyksiköstä tai esim. älypuhelimestasi NIBE Uplink -palvelusta (kun ohjausysikkö on liitetty nettiin).

Öljylämmityksen rinnalle säästöä tuo ilmavesilämpöpumppu.

 

Ilma-vesilämpöpumppu varaavan sähkölämmityksen rinnalla

Kodissa, jossa on varaava sähkölämmitys, saadaan tehokas energiansäästö ilma-vesilämpöpumpulla, aivan kuten öljylämmityksenkin rinnalle. Ilma-vesilämpöpumppu lämmittää veden, joka jaetaan pattereihin tai lattialämmitykseen.

SÄÄSTÖÄ SUORASÄHKÖLÄMMITYSTALOON

Suorasähkölämmitystalossa saadaan säästöä käyttövesilämpöpumpulla, joka ottaa lämpöenergiaa talon poistoilmasta ja käyttää sitä käyttöveden lämmittämiseen. Tämä sopii taloihin, joissa on koneellinen poistoilmapuhallin ja korvausilma tulee esim. raitisilmaventtiileistä, tai taloihin joissa ilmanvaihto on ollut painovoimainen ja siirrytään poistoilmanvaihtojärjestelmään.

Lämpöpumppu hukkalämmön kerääjänä

Asuinkerrostaloissa tai muissa kiinteistöissä, joissa hukkalämpöä on usein suuria määriä, lämpöpumpuilla saadaan tehokkaasti energiaa talteen.

Hyvä esimerkki on ilmanvaihdon poistoilman lämpö, joka voi olla 40 % asuinkerrostalon energiankulutuksesta. Lämmön talteenotto hoidetaan ilmanvaihtojärjestelmään liitetyllä maalämpöpumpulla. Usein vanha lämmitys jää päälämmitysjärjestelmäksi, mutta osassa kohteista koko lämmitys muutetaan maalämpöön.

Kiinteistökohteissa on suositeltavaa ottaa pätevä suunnittelija jo hankkeen kartoitusvaiheessa mielekkään ja tehokkaan energiansäästön varmistamiseksi.

_