Start TUKI Usein kysyttyä Näytössä on HP-hälytys, mitä pitää tehdä?

Näytössä on HP-hälytys, mitä pitää tehdä?

HP-hälytys kytkeytyy päälle, kun kompressori ei pääse eroon tuottamastaan lämmöstä, mikä johtuu useimmiten huonosta tai olemattomasta virtauksesta lämmitysjärjestelmässä

Toimenpide-/tarkistusehdotuksia:

  • Varmista, että patterien/lattialämmityksen termostaatit ovat auki
  • Tarkista, että lämmitysjärjestelmä on ilmattu huolellisesti
  • Tarkista, että oikea lämpökäyrä on valittu
  • Tarkista, että kiertovesipumppu on käynnissä
  • Tarkista, ettei käyttöveden pysäytyslämpötilaa ole asetettu liian korkeaksi
  • Tukkeutunut mudanerotin lämmitysjärjestelmässä saattaa olla vian syy. Siinä tapauksessa tarkistuksen suorittaa LVI-asentaja
  • Ellei mikään yllä mainituista toimenpiteistä auta, ota yhteys huoltoon