Start Клиентска поддршка Често поставувани прашања ШТО Е СУБВЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ (СЕЕОИ)?
Разговарај Со Стручно Лице

ШТО Е СУБВЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ (СЕЕОИ)?

Субвенциите за енергетска ефикасност и обновливи извори (СЕЕОИ) се финансиска програма поддржана од ЕУ, со која се поттикнуваат домаќинствата и компаниите да преминат кон обновливи грејни и ладилни системи.

Со овие субвенции, сопствениците на топлотни пумпи и соларни термални системи се наградуваат за користење на системи за греење и ладење кои користат енергија од обновливи извори на енергија.

Топлотните пумпи воздух-вода и земја-вода, котлите на биомаса и соларните термални системи NIBE се квалификуваат за субвенциите за енергетска ефикасност и обновливи извори.

За повеќе информации за програмата и за висината на субвенциите, контактирајте не во КЛИМА ОПТИМА Дооел Скопје.