Кои други производи произведува NIBE?

NIBE нуди „Свет на можности“ кога станува збор за обновливи енергетски системи, специјализирајќи се во производството на високо-технолошки и енергетско-ефикасни решенија за греење, вентилација, ладење и рекуперација на топлина.

Покрај топлотните пумпи воздух-вода, земја-вода и издувно-воздушните топлотни пумпи, продуктното портфолио, кое има лидерска позиција на пазарот, вклучува и решенија за вентилација на сите типови индивидуални и колективни објекти.

Тука може да го разгледате целиот спектар на производи на NIBE.